31.12 hvert år skal målerne aflæses.
Vandværket sender ikke aflæsnings kort ud, det er Vandcenter syd der står for dette.
Vandcenter syd benytter Administrations Service Fyn til at sende aflæsnings kort ud til forbrugerne.
De indsamlede tal bliver derefter sendt til vandværket.

Vi opfordrer alle til jævnligt at aflæse måleren.
For i tide at opdage evt. brud - toilet der løber- vandhane der drypper etc.
Se om måleren står helt stille, når der ikke er noget forbrug.

Det er forbrugerens eget ansvar og er det registreret på måleren, er vandværket nødt til at fakturere det.