Vandanalyse af vandet fra Særslev Hemmerslev Vandværk

Særslev Hemmerslev Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

 Dato Prøve   Analyse i PDF
 15.02.2016 Hos forbruger PDF
 11.11.2015 Hos forbruger PDF
11.11.2015 Afgang vandværk  PDF
01.09.2015 Boring PDF