Kontakt på Tlf. 44 22 88 12


Formand:   
       
Jan Møller Pedersen  
Hemmerslev 1
Mail
Næstformand:

Kennet Hansen
Slagstrupvej 15      
Mail 
Kasserer:

Jens Andreasen
Kl. Berntsensvej 41  

Mail
Sekretær:

Finn Lund
Hemmerslev 45   

Mail 
Bestyrelsesmedlem:

Kjeld Pedersen
Rs.Nielsensvej 19
Tlf.
Mail  
 

Værkpasser: Ulrik Knudsen

Vandværket bliver drevet på frivillig basis, så man kan derfor ikke forvente at komme i kontakt med bestyrelsen i dagtimerne.