Kontakt på Tlf. 44 22 88 12

 

Formand:               Jan Møller Pedersen     Hemmerslev 1              Mail

Næstformand:   Søren Jakobsen             Kl. Berntsensvej 58     Mail

Kasserer:           Jens Andreasen             Kl. Berntsensvej 41     Mail

Sekretær:           Finn Lund                       Hemmerslev 45            Mail

Best. Medl.         Kjeld Pedersen              Rs. Nielsensvej 19